South Australia

17 Aug 2019 12
17 Aug 2019 12
10:45
90
107
Mount Gambier PioneersForestville Eagles
1.23
4.40
10 Aug 2019 12
10 Aug 2019 12
10:45
Forestville EaglesNorwood Flames
1.32
3.60
03 Aug 2019 12
03 Aug 2019 12
10:00
97
86
Mount Gambier PioneersForestville Eagles
1.26
4.00
09:45
84
86
North Adelaide RocketsNorwood Flames
1.32
3.58
27 Jul 2019 12
27 Jul 2019 12
10:45
99
92
Forestville EaglesNorth Adelaide Rockets
1.43
2.90
20 Jul 2019 12
20 Jul 2019 12
10:45
Forestville EaglesSouthern Tigers
1.21
5.40
10:45
84
74
Norwood FlamesWoodville Warriors
1.03
11.00
10:45
101
92
South Adelaide PanthersEastern Mavericks
1.78
2.12
10:45
104
88
North Adelaide RocketsWest Adelaide Bearcats
1.03
11.00
17 Jul 2019 12
17 Jul 2019 12
09:15
117
105
Forestville EaglesNorwood Flames
1.25
5.05
14 Jul 2019 12
14 Jul 2019 12
05:45
5
5
Woodville WarriorsEastern Mavericks
1.58
2.55
13 Jul 2019 12
13 Jul 2019 12
10:45
0
0
South Adelaide PanthersCentral Districts Lions
1.67
2.30
10:45
Mount Gambier PioneersForestville Eagles
1.22
4.60
10:45
Eastern MavericksWest Adelaide Bearcats
3.15
1.57
06 Jul 2019 12
06 Jul 2019 12
10:45
0
0
Mount Gambier PioneersSturt Sabres
1.00
16.00
10:45
0
0
South Adelaide PanthersNorth Adelaide Rockets
9.00
1.10
10:45
0
0
Forestville EaglesNorwood Flames
1.37
3.80
10:45
0
0
West Adelaide BearcatsEastern Mavericks
1.32
3.50
29 Jun 2019 12
29 Jun 2019 12
10:45
0
0
Eastern MavericksNorth Adelaide Rockets
8.50
1.10
10:45
21
22
West Adelaide BearcatsCentral Districts Lions
1.31
3.60
10:45
Mount Gambier PioneersWoodville Warriors
1.00
15.00
10:45
6
4
Southern TigersSturt Sabres
1.03
10.50
10:45
39
47
Norwood FlamesSouth Adelaide Panthers
1.01
17.00
23 Jun 2019 12
23 Jun 2019 12
05:45
South Adelaide PanthersMount Gambier Pioneers
13.00
1.02
05:45
40
32
Southern TigersForestville Eagles
2.50
1.67
22 Jun 2019 12
22 Jun 2019 12
10:45
0
0
Norwood FlamesCentral Districts Lions
1.04
12.50
10:45
0
0
Forestville EaglesSouth Adelaide Panthers
1.00
21.00
10:45
Woodville WarriorsSouthern Tigers
3.45
1.31
10:45
0
0
West Adelaide BearcatsMount Gambier Pioneers
8.00
1.13
10:45
Eastern MavericksSturt Sabres
1.57
2.50
16 Jun 2019 12
16 Jun 2019 12
07:15
0
0
Forestville EaglesWest Adelaide Bearcats
1.04
12.00
15 Jun 2019 12
15 Jun 2019 12
10:45
0
0
Mount Gambier PioneersCentral Districts Lions
1.00
18.00
10:45
0
0
North Adelaide RocketsNorwood Flames
1.70
2.45
10:45
Woodville WarriorsSouth Adelaide Panthers
1.38
3.15
10:45
Southern TigersEastern Mavericks
1.07
12.50
02 Jun 2019 12
02 Jun 2019 12
07:15
10
11
Forestville EaglesNorth Adelaide Rockets
1.14
6.50
05:45
15
17
West Adelaide BearcatsNorwood Flames
3.50
1.31
01 Jun 2019 12
01 Jun 2019 12
10:45
South Adelaide PanthersSouthern Tigers
12.00
1.03
10:45
Eastern MavericksCentral Districts Lions
1.94
2.05
10:45
Norwood FlamesMount Gambier Pioneers
1.69
2.23
10:45
Woodville WarriorsForestville Eagles
12.50
1.05
10:45
0
0
North Adelaide RocketsSturt Sabres
1.02
12.00
25 May 2019 12
25 May 2019 12
10:45
0
0
Southern TigersNorwood Flames
2.75
1.55
10:45
0
0
Mount Gambier PioneersWest Adelaide Bearcats
1.03
12.00
10:45
0
0
South Adelaide PanthersSturt Sabres
1.50
2.60
09:00
22
28
North Adelaide RocketsCentral Districts Lions
1.15
5.90
11 May 2019 12
11 May 2019 12
10:45
2
2
Woodville WarriorsNorth Adelaide Rockets
3.65
1.35
10:45
19
12
Mount Gambier PioneersEastern Mavericks
1.02
15.00
10:45
6
2
West Adelaide BearcatsSouth Adelaide Panthers
1.10
8.50
05 May 2019 12
05 May 2019 12
05:45
North Adelaide RocketsWoodville Warriors
1.08
8.10
05:45
46
54
Eastern MavericksMount Gambier Pioneers
5.70
1.16
04 May 2019 12
04 May 2019 12
10:45
85
92
Woodville WarriorsWest Adelaide Bearcats
1.97
1.95
10:45
34
49
Southern TigersMount Gambier Pioneers
2.19
1.69
10:45
71
104
South Adelaide PanthersForestville Eagles
15.00
1.02
28 Apr 2019 12
28 Apr 2019 12
05:45
70
85
Woodville WarriorsMount Gambier Pioneers
6.45
1.13
27 Apr 2019 12
27 Apr 2019 12
11:45
75
94
Eastern MavericksSouth Adelaide Panthers
1.10
6.50
11:45
74
77
West Adelaide BearcatsNorth Adelaide Rockets
1.87
1.95
11:45
90
76
Norwood FlamesSouthern Tigers
1.27
3.75
25 Apr 2019 12
25 Apr 2019 12
05:45
86
94
Sturt SabresSouth Adelaide Panthers
1.17
5.15
05:45
97
77
Norwood FlamesEastern Mavericks
1.02
15.00
05:45
72
73
West Adelaide BearcatsWoodville Warriors
1.17
5.35
05:15
79
84
North Adelaide RocketsSouthern Tigers
2.10
1.77
18 Apr 2019 12
18 Apr 2019 12
11:15
105
86
Southern TigersWest Adelaide Bearcats
1.33
3.57
13 Apr 2019 12
13 Apr 2019 12
10:45
82
74
Central Districts LionsSouth Adelaide Panthers
1.06
8.90
10:45
68
58
Woodville WarriorsSturt Sabres
1.51
2.60
10:45
91
82
Mount Gambier PioneersNorth Adelaide Rockets
1.27
4.00
10:45
80
82
Norwood FlamesForestville Eagles
2.19
1.70
10:45
101
99
Eastern MavericksSouthern Tigers
3.90
1.27
06 Apr 2019 12
06 Apr 2019 12
09:45
111
79
Mount Gambier PioneersSouth Adelaide Panthers
1.01
30.00
09:45
72
86
West Adelaide BearcatsForestville Eagles
3.83
1.27
09:45
69
80
Central Districts LionsSouthern Tigers
2.59
1.50
09:45
99
95
Woodville WarriorsNorwood Flames
11.00
1.03
31 Mar 2019 12
31 Mar 2019 12
04:45
91
80
Central Districts LionsEastern Mavericks
3.90
1.45
30 Mar 2019 12
30 Mar 2019 12
09:45
83
73
Central Districts LionsWest Adelaide Bearcats
6.70
1.10
09:15
99
104
Mount Gambier PioneersNorwood Flames
2.04
1.77
09:15
96
71
Southern TigersWoodville Warriors
1.05
9.40
23 Mar 2019 12
23 Mar 2019 12
09:45
74
73
Sturt SabresEastern Mavericks
2.80
1.45
09:45
80
97
South Adelaide PanthersWoodville Warriors
1.51
2.59
09:45
84
75
Southern TigersCentral Districts Lions
1.01
15.00
09:45
84
67
Norwood FlamesWest Adelaide Bearcats
1.59
2.38
16 Mar 2019 12
16 Mar 2019 12
09:45
100
91
Mount Gambier PioneersSouthern Tigers
1.70
2.20
09:45
93
75
Eastern MavericksWoodville Warriors
1.51
2.62
09:45
80
81
Norwood FlamesNorth Adelaide Rockets
1.80
2.02
09:45
66
86
South Adelaide PanthersWest Adelaide Bearcats
13.00
1.02
09:45
74
127
Central Districts LionsForestville Eagles
6.90
1.10
08 Mar 2019 12
08 Mar 2019 12
10:15
75
82
Eastern MavericksNorwood Flames
12.50
1.02
10:15
88
70
West Adelaide BearcatsSouthern Tigers
2.59
1.49
09:45
114
98
Forestville EaglesWoodville Warriors
1.01
17.00
03 Mar 2019 12
03 Mar 2019 12
04:45
51
83
South Adelaide PanthersNorwood Flames
5.65
1.15
02 Mar 2019 12
02 Mar 2019 12
09:45
91
58
Norwood FlamesSturt Sabres
1.17
4.90
09:45
66
103
Eastern MavericksForestville Eagles
6.00
1.11
09:45
77
81
Woodville WarriorsCentral Districts Lions
1.25
3.90