WSBL Women

12 Apr 2019 12
12 Apr 2019 12
11:30
Cathay Life WomenChunghwa Telecom Women
1.03
9.80
10:00
Taiyuan WomenTaiwan Power Women
1.27
3.62
11 Apr 2019 12
11 Apr 2019 12
11:40
64
74
Chunghwa Telecom WomenCathay Life Women
10.50
1.03
10:00
48
51
Taiwan Power WomenTaiyuan Women
6.00
1.15
10 Apr 2019 12
10 Apr 2019 12
11:40
69
51
Cathay Life WomenChunghwa Telecom Women
1.06
7.85
10:00
57
41
Taiyuan WomenTaiwan Power Women
1.10
6.35
26 Mar 2019 12
26 Mar 2019 12
11:40
Cathay Life WomenChunghwa Telecom Women
1.09
7.10
10:00
38
56
Taiwan Power WomenTaiyuan Women
7.10
1.09
25 Mar 2019 12
25 Mar 2019 12
11:40
Chunghwa Telecom WomenTaiwan Power Women
1.02
12.00
10:00
53
78
Taiyuan WomenCathay Life Women
4.60
1.18
19 Mar 2019 12
19 Mar 2019 12
10:00
Chunghwa Telecom WomenTaiyuan Women
1.21
5.05
18 Mar 2019 12
18 Mar 2019 12
11:40
70
68
Cathay Life WomenTaiyuan Women
1.05
11.00
10:00
61
48
Chunghwa Telecom WomenTaiwan Power Women
1.00
21.00
17 Mar 2019 12
17 Mar 2019 12
11:40
Cathay Life WomenTaiyuan Women
1.05
7.85
12 Mar 2019 12
12 Mar 2019 12
11:40
54
67
Taiyuan WomenChunghwa Telecom Women
7.50
1.10
11 Mar 2019 12
11 Mar 2019 12
11:40
Taiwan Power WomenTaiyuan Women
12.00
1.06
10:00
70
58
Cathay Life WomenChunghwa Telecom Women
1.09
7.50
06 Mar 2019 12
06 Mar 2019 12
11:40
Cathay Life WomenChunghwa Telecom Women
1.15
4.90
10:00
Taiyuan WomenTaiwan Power Women
1.10
7.10
05 Mar 2019 12
05 Mar 2019 12
11:40
Taiyuan WomenChunghwa Telecom Women
6.00
1.13
04 Mar 2019 12
04 Mar 2019 12
11:40
Chunghwa Telecom WomenTaiwan Power Women
1.00
13.00
10:00
82
73
Cathay Life WomenTaiyuan Women
1.08
7.50
30 Jan 2019 12
30 Jan 2019 12
11:40
62
56
Taiyuan WomenTaiwan Power Women
1.02
12.00
10:00
Cathay Life WomenChunghwa Telecom Women
1.60
2.25
29 Jan 2019 12
29 Jan 2019 12
11:40
Taiyuan WomenChunghwa Telecom Women
2.66
1.45
10:00
57
83
Taiwan Power WomenCathay Life Women
15.00
1.00
28 Jan 2019 12
28 Jan 2019 12
11:40
71
60
Cathay Life WomenTaiyuan Women
1.06
8.50
10:00
Chunghwa Telecom WomenTaiwan Power Women
1.00
11.00