Импринт
Отговорен за сайта

Одспедия АД

Адрес за връзка

пл. Екзарх Йосиф 3
9000 Варна
България

Регистрация

Одспедия АД е включен в Търговския регистър и регистъра на NPLE чрез Агенцията по вписванията в България.
Регистрационен номер на компанията: 204230075
Идентификационен номер по данък върху продажбите (ДДС): BG204230075

Искате да се свържете? Връзка с Нас
Реклама
  )  (    (    (   (      (    (
 ( /(  )\ )  )\ )  )\ )  )\ )     )\ )  )\ )   (
 )\()) (()/(  (()/(  (()/( (()/(  (  (()/(  (()/(   )\
((_)\  /(_))  /(_))  /(_)) /(_)) )\  /(_))  /(_)) ((((_)(
 ((_) (_))_  (_))_  (_))  (_))  ((_) (_))_  (_))  )\ _ )\
 / _ \  |  \  |  \ / __| | _ \ | __| |  \ |_ _|  (_)_\(_)
| (_) | | |) | | |) | \__ \ | _/ | _|  | |) | | |   / _ \
 \___/  |___/  |___/ |___/ |_|  |___| |___/ |___|  /_/ \_\