Assembly

03 Agosto 2019 12
03 Agosto 2019 12
18:30
0
2
SuperJymyKOVA Esports
1.50
3.40
02 Agosto 2019 12
02 Agosto 2019 12
12:00
0
2
HAVUKOVA Esports
1.14
6.50
01 Agosto 2019 12
01 Agosto 2019 12
15:00
KOVA EsportsHelsinki REDS
1.39
3.20
02 Feb 2019 12
02 Feb 2019 12
20:00
ENCE eSportsHAVU
1.06
9.20
13:00
1
2
ALTERNATE aTTaXHAVU
1.36
3.00