Assembly

22 Feb 2020 12
22 Feb 2020 12
17:30
LDLCHAVU
3.65
1.25
13:30
HAVUFATE eSports
1.45
3.20
10:00
SuperJymyLDLC
2.25
1.68
21 Feb 2020 12
21 Feb 2020 12
18:30
HAVULDLC
1.20
4.25
15:00
SuperJymyHelsinki REDS
1.45
2.70
12:00
FATE eSportsSuperJymy
1.60
2.25
20 Feb 2020 12
20 Feb 2020 12
18:55
HAVUKOVA Esports
1.45
2.60
17:00
KOVA EsportsLDLC
1.53
2.75
12:00
SuperJymyHelsinki REDS
1.72
2.05