LCL

15 Sep 2019 12
15 Sep 2019 12
13:00
3
2
Unicorns of LoveVega Squadron
1.24
4.90
01 Sep 2019 12
01 Sep 2019 12
15:00
2
3
GambitVega Squadron
1.20
6.15
31 Agosto 2019 12
31 Agosto 2019 12
13:00
Unicorns of LoveElements
1.11
5.57
25 Agosto 2019 12
25 Agosto 2019 12
16:00
RoXVaevictis eSports
1.01
7.10
15:00
1
0
GambitVega Squadron
1.45
2.68
14:00
0
1
Dragon ArmyM19
1.22
4.12
13:00
Unicorns of LoveElements
1.07
7.00
24 Agosto 2019 12
24 Agosto 2019 12
16:00
1
0
Dragon ArmyRoX
3.00
1.44
15:00
1
0
Vega SquadronElements
1.43
3.01
14:00
Unicorns of LoveVaevictis eSports
1.01
7.50
13:00
GambitM19
1.12
8.30
18 Agosto 2019 12
18 Agosto 2019 12
18:00
1
0
Unicorns of LoveRoX
1.13
8.75
17:00
GambitVaevictis eSports
1.38
6.60
16:00
Unicorns of LoveM19
1.08
8.00
15:00
ElementsVaevictis eSports
1.40
6.65
14:00
1
0
GambitDragon Army
1.15
6.50
13:00
1
0
Vega SquadronM19
1.14
5.25
17 Agosto 2019 12
17 Agosto 2019 12
18:00
Dragon ArmyElements
2.79
1.34
17:00
1
0
M19Vaevictis eSports
1.01
12.00
16:00
ElementsRoX
1.55
2.26
15:00
Vega SquadronDragon Army
1.22
3.85
14:00
GambitUnicorns of Love
1.60
2.25
13:00
Vega SquadronRoX
1.44
2.61
11 Agosto 2019 12
11 Agosto 2019 12
18:00
1
0
Unicorns of LoveVega Squadron
1.51
3.10
17:00
1
0
ElementsM19
1.40
3.85
16:00
Unicorns of LoveDragon Army
1.27
7.50
15:00
1
0
Vega SquadronVaevictis eSports
1.02
13.50
14:00
1
0
GambitRoX
1.26
4.10
13:00
1
0
Dragon ArmyVaevictis eSports
1.06
9.20
10 Agosto 2019 12
10 Agosto 2019 12
18:00
Vega SquadronM19
1.20
4.96
17:00
Unicorns of LoveElements
1.48
2.85
16:00
M19RoX
3.75
1.25
15:00
GambitElements
1.28
3.03
14:00
RoXVaevictis eSports
1.01
8.50
13:00
GambitDragon Army
1.25
3.70
28 Julho 2019 12
28 Julho 2019 12
18:00
0
1
M19Dragon Army
3.09
1.35
17:00
GambitVega Squadron
1.75
2.10
16:00
ElementsDragon Army
1.38
2.81
15:00
1
0
GambitUnicorns of Love
2.05
1.94
14:00
ElementsVaevictis eSports
1.01
9.20
13:00
Unicorns of LoveRoX
1.17
3.82
27 Julho 2019 12
27 Julho 2019 12
18:00
1
0
Vega SquadronDragon Army
1.39
2.82
17:00
Unicorns of LoveM19
1.10
4.28
16:00
Vega SquadronRoX
1.83
2.11
15:00
1
0
M19Vaevictis eSports
1.01
10.74
14:00
ElementsRoX
1.58
2.18
13:00
GambitVaevictis eSports
1.01
7.20
21 Julho 2019 12
21 Julho 2019 12
18:00
Unicorns of LoveVega Squadron
1.55
2.91
17:00
M19Elements
4.25
1.32
16:00
Vega SquadronVaevictis eSports
1.01
8.30