Division 2

06 Jan. 2019 1X2
06 Jan. 2019 1X2
10:30
Sardar BukanFoolad Novin
2.15
3.15
3.30
10:30
0
1
IranjavanKhosheh Talaei
3.90
3.18
1.95
10:30
1
2
Mes Novin KermanMoghavemat Tehran
3.00
3.28
2.30
10:30
3
2
Avalan KamyaranDamash Gilan
2.19
3.25
3.40
10:30
4
2
Esteghlal AhvazShahrdari Hamedan
1.86
3.30
4.20
10:30
2
1
Chooka TaleshCaspian Qazvin
1.67
3.54
5.50
07 Jan. 2019 1X2
07 Jan. 2019 1X2
10:30
0
3
Arman GoharNiroye Zamini
1.57
4.05
6.35
10:30
0
0
Naft OmidiyehPersepolis Ganaveh
2.44
3.20
2.77
10:30
2
1
Shahrdari FumanShohada Babolsar
1.73
3.76
4.40
13 Jan. 2019 1X2
13 Jan. 2019 1X2
10:30
0
1
Shahrdari HamedanSardar Bukan
1.76
3.44
4.50
10:30
3
1
Caspian QazvinEsteghlal Ahvaz
1.65
3.60
5.00
10:30
2
0
Moghavemat TehranChooka Talesh
1.58
3.75
5.50
10:30
2
2
Shahrdari BamMes Novin Kerman
1.44
4.35
6.30
10:30
0
0
Foolad NovinIranjavan
1.55
3.98
5.70
14 Jan. 2019 1X2
14 Jan. 2019 1X2
10:30
0
0
Besat KermanshahKheybar Khorramabad
1.83
3.38
4.30
10:30
3
1
Mes Shahr-e BabakArman Gohar
4.28
3.36
1.83
10:30
0
0
Persepolis GanavehNaft Gachsaran
2.60
3.28
2.67
10:30
1
2
Esteghlal RamshirPas Hamedan
2.45
3.30
2.75
10:30
3
1
Mes Shahr-e BabakSepehr Naghsh Jahan
3.85
3.15
1.80
10:30
1
2
Shohada BabolsarNaft Omidiyeh
2.27
3.25
3.02
10:30
4
0
Niroye ZaminiShahrdari Fuman
2.25
3.06
3.18
21 Jan. 2019 1X2
21 Jan. 2019 1X2
10:30
2
1
Avalan KamyaranFoolad Novin
2.47
3.00
2.88
10:30
2
0
Chooka TaleshShahrdari Bam
2.45
3.00
2.91
10:30
3
2
Esteghlal AhvazMoghavemat Tehran
3.65
3.15
2.10
10:30
0
2
Shahrdari HamedanCaspian Qazvin
2.30
3.10
3.08
10:30
0
1
Mes Novin KermanDamash Gilan
3.68
3.58
2.17
22 Jan. 2019 1X2
22 Jan. 2019 1X2
10:30
1
1
Naft OmidiyehNiroye Zamini
2.06
3.30
3.60
10:30
1
0
Kheybar KhorramabadShahrdari Bandar Abbas
2.70
3.20
2.76
10:30
1
1
Naft GachsaranPas Hamedan
2.23
3.00
3.50
10:30
1
0
Arman GoharBesat Kermanshah
1.59
3.75
5.50
10:30
1
0
Shahrdari FumanMes Shahr-e Babak
1.45
4.05
6.60
10:30
0
1
Persepolis GanavehShohada Babolsar
1.79
3.42
4.50
28 Jan. 2019 1X2
28 Jan. 2019 1X2
10:30
1
0
IranjavanAvalan Kamyaran
3.42
3.28
2.02
10:30
2
1
Caspian QazvinSardar Bukan
2.00
3.10
3.94
10:30
0
0
Moghavemat TehranShahrdari Hamedan
1.65
3.60
5.25
10:30
0
0
Shahrdari BamEsteghlal Ahvaz
1.83
3.28
4.46
10:30
1
0
Khosheh TalaeiMes Novin Kerman
1.48
4.00
6.80
29 Jan. 2019 1X2
29 Jan. 2019 1X2
10:30
2
0
Besat KermanshahShahrdari Fuman
2.46
3.13
2.80
10:30
1
0
Niroye ZaminiPersepolis Ganaveh
1.83
3.10
4.54
10:30
0
0
Mes Shahr-e BabakNaft Omidiyeh
2.63
3.22
2.67
10:30
0
0
Shahrdari Bandar AbbasArman Gohar
2.38
3.04
3.02
10:30
0
0
Shohada BabolsarNaft Gachsaran
2.45
3.10
2.90
11:00
3
2
Esteghlal RamshirKheybar Khorramabad
2.67
2.88
2.76
04 Feb. 2019 1X2
04 Feb. 2019 1X2
10:30
1
2
Mes Novin KermanFoolad Novin
2.70
3.34
2.60
10:45
0
1
Chooka TaleshKhosheh Talaei
2.30
3.50
3.20
10:45
1
0
Shahrdari HamedanShahrdari Bam
2.50
3.25
2.70
10:45
1
1
Caspian QazvinMoghavemat Tehran
2.25
3.50
3.25
05 Feb. 2019 1X2
05 Feb. 2019 1X2
10:30
2
2
Shohada BabolsarNiroye Zamini
2.87
3.00
2.63
10:30
1
0
Arman GoharEsteghlal Ramshir
1.63
3.78
5.60
10:45
0
0
Kheybar KhorramabadPas Hamedan
2.41
3.24
2.75