1ZLS Femenino

18 Jan 2020 12
18 Jan 2020 12
17:00
Radivoj Korac FemeninoZKK Student Nis Femenino
1.02
11.00
16:30
Partizan FemeninoNovosadska Novi Sad Femenino
1.22
4.18
28 Dic 2019 12
28 Dic 2019 12
17:00
Radivoj Korac FemeninoPartizan Femenino
1.19
4.30
15:30
ZKK Student Nis FemeninoRadnicki Kragujevac Women
3.62
1.27
13:30
Novosadska Novi Sad FemeninoNovosadska Novi Sad Femenino
1.09
6.90
27 Dic 2019 12
27 Dic 2019 12
18:30
Proleter Naftagaz WomenVrbas Medela Femenino
1.79
1.90
17:00
0
0
Kraljevo FemeninoCrvena Zvezda Femenino
1.27
3.64
21 Dic 2019 12
21 Dic 2019 12
19:30
Crvena Zvezda FemeninoNovosadska Novi Sad Femenino
1.02
11.00
18:00
Partizan FemeninoZKK Student Nis Femenino
1.19
4.34
17:00
Novosadska Novi Sad FemeninoRadivoj Korac Femenino
1.38
2.97
16:00
Vrbas Medela FemeninoKraljevo Femenino
6.90
1.09
20 Dic 2019 12
20 Dic 2019 12
17:30
Radnicki Kragujevac WomenProleter Naftagaz Women
1.07
7.70
14 Dic 2019 12
14 Dic 2019 12
18:30
Partizan FemeninoNovosadska Novi Sad Femenino
6.90
1.09
17:00
Novosadska Novi Sad FemeninoVrbas Medela Femenino
1.58
2.28
17:00
Radivoj Korac FemeninoCrvena Zvezda Femenino
3.62
1.27
16:00
Kraljevo FemeninoRadnicki Kragujevac Women
1.12
5.80
15:30
ZKK Student Nis FemeninoProleter Naftagaz Women
1.42
2.70
08 Dic 2019 12
08 Dic 2019 12
19:30
Partizan FemeninoCrvena Zvezda Femenino
2.88
1.39
07 Dic 2019 12
07 Dic 2019 12
17:00
Radivoj Korac FemeninoVrbas Medela Femenino
1.19
4.34
16:30
Novosadska Novi Sad FemeninoRadnicki Kragujevac Women
2.49
1.51
16:00
Novosadska Novi Sad FemeninoZKK Student Nis Femenino
1.02
12.50
03 Dic 2019 12
03 Dic 2019 12
18:00
Vrbas Medela FemeninoPartizan Femenino
1.69
2.08
30 Nov 2019 12
30 Nov 2019 12
17:30
Crvena Zvezda FemeninoNovosadska Novi Sad Femenino
1.79
1.90
15:30
ZKK Student Nis FemeninoKraljevo Femenino
4.16
1.22
13:45
Radnicki Kragujevac WomenRadivoj Korac Femenino
2.63
1.45
29 Nov 2019 12
29 Nov 2019 12
19:00
Proleter Naftagaz WomenNovosadska Novi Sad Femenino
2.55
1.48
24 Nov 2019 12
24 Nov 2019 12
16:30
Novosadska Novi Sad FemeninoKraljevo Femenino
8.90
1.04
23 Nov 2019 12
23 Nov 2019 12
16:30
Novosadska Novi Sad FemeninoVrbas Medela Femenino
1.02
12.50
22 Nov 2019 12
22 Nov 2019 12
17:30
Crvena Zvezda FemeninoZKK Student Nis Femenino
1.02
12.50
07 Nov 2019 12
07 Nov 2019 12
16:00
Vrbas Medela FemeninoCrvena Zvezda Femenino
4.34
1.19
06 Nov 2019 12
06 Nov 2019 12
18:30
ZKK Student Nis FemeninoNovosadska Novi Sad Femenino
2.17
1.64
16:30
Kraljevo FemeninoRadivoj Korac Femenino
1.22
4.18
02 Nov 2019 12
02 Nov 2019 12
18:00
Partizan FemeninoKraljevo Femenino
3.96
1.23
17:00
Radivoj Korac FemeninoNovosadska Novi Sad Femenino
1.09
6.90
01 Nov 2019 12
01 Nov 2019 12
18:00
Vrbas Medela FemeninoZKK Student Nis Femenino
1.42
2.70
27 Oct 2019 12
27 Oct 2019 12
16:00
Kraljevo FemeninoNovosadska Novi Sad Femenino
1.67
2.08
26 Oct 2019 12
26 Oct 2019 12
16:00
Novosadska Novi Sad FemeninoPartizan Femenino
1.90
1.79
12:45
ZKK Student Nis FemeninoRadivoj Korac Femenino
6.90
1.09
19 Oct 2019 12
19 Oct 2019 12
17:00
Partizan FemeninoRadivoj Korac Femenino
1.58
2.28
16:30
Crvena Zvezda FemeninoKraljevo Femenino
3.28
1.32
13 Oct 2019 12
13 Oct 2019 12
16:00
Novosadska Novi Sad FemeninoCrvena Zvezda Femenino
1.41
2.73
05 Oct 2019 12
05 Oct 2019 12
17:30
Crvena Zvezda FemeninoRadivoj Korac Femenino
1.07
7.70
15:00
Vrbas Medela FemeninoNovosadska Novi Sad Femenino
1.82
1.86
18 Apr 2019 12
18 Apr 2019 12
16:00
Crvena Zvezda FemeninoNovosadska Novi Sad Femenino
1.06
7.50
14 Apr 2019 12
14 Apr 2019 12
16:00
Novosadska Novi Sad FemeninoCrvena Zvezda Femenino
3.08
1.32
11 Apr 2019 12
11 Apr 2019 12
17:30
Crvena Zvezda FemeninoNovosadska Novi Sad Femenino
1.01
17.00
03 Apr 2019 12
03 Apr 2019 12
18:15
Novosadska Novi Sad FemeninoRadivoj Korac Femenino
1.67
2.08
17:30
Novosadska Novi Sad FemeninoCrvena Zvezda Femenino
6.50
1.08
30 Mar 2019 12
30 Mar 2019 12
16:30
Radivoj Korac FemeninoNovosadska Novi Sad Femenino
1.38
2.92
16:00
Crvena Zvezda FemeninoNovosadska Novi Sad Femenino
18.00