Division 2

10 Dec 2018 1X2
10 Dec 2018 1X2
10:30Shohada BabolsarKheybar Khorramabad
2.14
3.28
3.32
10:30Persepolis GanavehArman Gohar
2.66
3.23
2.75
10:30Naft OmidiyehShahrdari Fuman
2.26
3.30
3.08
10:30Naft GachsaranShahrdari Bandar Abbas
2.26
3.26
3.00
10:30Mes Shahr-e BabakPas Hamedan
2.56
3.25
2.63
10:30Besat KermanshahEsteghlal Ramshir
1.85
3.30
4.10