Division 3 Vastra Svealand

21 Sep 2019 1X2
21 Sep 2019 1X2
12:00
IFK OlmeFBK Karlstad
3.35
4.50
1.87
12:00
0
4
IFK SunneKungsor BK
2.39
4.20
2.30
12:00
2
4
Grythyttans IFYxhults IK
6.80
6.00
1.26
20 Sep 2019 1X2
20 Sep 2019 1X2
17:30
4
0
Adolfsbergs IKNora BK
1.55
5.42
4.80
17:30
1
2
Hertzoga BKIFK Kumla
3.17
4.79
1.87
14 Sep 2019 1X2
14 Sep 2019 1X2
13:00
2
1
Yxhults IKAdolfsbergs IK
1.79
4.47
3.60
13:00
Kungsor BKIFK Olme
2.08
4.25
2.90
12:00
1
1
Hertzoga BKIK Arvika
1.28
6.64
7.76
12:00
FBK KarlstadIFK Kumla
2.08
4.25
2.90
12:00
2
2
Nora BKIFK Sunne
4.26
4.81
1.62
11:00
5
1
Saffle FFGrythyttans IF
1.23
6.73
10.20
07 Sep 2019 1X2
07 Sep 2019 1X2
13:00
5
1
Grythyttans IFIK Arvika
3.03
4.45
1.98
13:00
IFK OlmeNora BK
1.63
5.39
3.85
13:00
1
2
IFK SunneYxhults IK
3.03
4.45
1.98
11:00
3
4
Adolfsbergs IKSaffle FF
2.19
4.47
2.63
11:00
6
1
FBK KarlstadHertzoga BK
1.81
4.87
3.32
06 Sep 2019 1X2
06 Sep 2019 1X2
17:00
1
1
IFK KumlaKungsor BK
1.73
4.60
4.33
02 Sep 2019 1X2
02 Sep 2019 1X2
16:15
Nora BKIFK Kumla
7.00
6.50
1.20
31 Aug 2019 1X2
31 Aug 2019 1X2
13:00
2
3
IK ArvikaAdolfsbergs IK
3.83
4.49
1.73
12:00
4
1
Hertzoga BKGrythyttans IF
1.23
6.73
10.20
12:00
1
1
Kungsor BKFBK Karlstad
2.30
4.46
2.49
12:00
Yxhults IKIFK Olme
1.82
5.07
3.18
30 Aug 2019 1X2
30 Aug 2019 1X2
17:00
3
2
Saffle FFIFK Sunne
2.49
4.46
2.30
24 Aug 2019 1X2
24 Aug 2019 1X2
13:00
Kungsor BKHertzoga BK
1.90
4.60
3.16
13:00
2
0
IFK SunneIK Arvika
1.73
4.50
3.84
13:00
IFK OlmeSaffle FF
2.42
4.28
2.42
12:00
6
1
FBK KarlstadNora BK
1.55
4.83
4.83
23 Aug 2019 1X2
23 Aug 2019 1X2
17:30
4
2
Adolfsbergs IKGrythyttans IF
1.44
5.44
5.44
17:00
1
0
IFK KumlaYxhults IK
1.58
4.85
4.52
17 Aug 2019 1X2
17 Aug 2019 1X2
14:00
IK ArvikaIFK Olme
3.62
4.83
1.73
13:00
5
5
Yxhults IKFBK Karlstad
2.30
4.00
2.32
13:00
2
1
Grythyttans IFIFK Sunne
8.99
6.70
1.25
12:00
4
1
Nora BKKungsor BK
6.57
6.57
1.32
11:00
1
2
Saffle FFIFK Kumla
3.62
4.83
1.73
16 Aug 2019 1X2
16 Aug 2019 1X2
17:30
1
2
Hertzoga BKAdolfsbergs IK
1.91
4.50
3.25
11 Aug 2019 1X2
11 Aug 2019 1X2
12:00
2
3
Nora BKHertzoga BK
3.38
4.64
1.82
10 Aug 2019 1X2
10 Aug 2019 1X2
13:00
IFK OlmeGrythyttans IF
1.44
5.44
5.44
12:00
1
0
IFK SunneAdolfsbergs IK
1.98
4.45
3.03
12:00
4
3
IFK KumlaIK Arvika
1.32
6.57
6.57
09 Aug 2019 1X2
09 Aug 2019 1X2
17:00
1
1
Kungsor BKYxhults IK
1.87
4.79
3.17
17:00
1
0
FBK KarlstadSaffle FF
2.35
4.24
2.51
06 Aug 2019 1X2
06 Aug 2019 1X2
17:00
1
3
Grythyttans IFIFK Kumla
14.60
10.70
1.11
06 Jul 2019 1X2
06 Jul 2019 1X2
13:00
1
3
Nora BKIK Arvika
2.19
4.24
2.75
11:00
0
10
Grythyttans IFKungsor BK
10.20
6.73
1.25
03 Jul 2019 1X2
03 Jul 2019 1X2
17:30
0
1
IFK SunneIFK Kumla
3.84
4.75
1.73
29 Jun 2019 1X2
29 Jun 2019 1X2
13:00
IFK OlmeIFK Sunne
2.10
4.00
2.50
13:00
Kungsor BKIK Arvika
1.25
6.00
6.35
12:00
FBK KarlstadGrythyttans IF
1.15
7.50
8.25
28 Jun 2019 1X2
28 Jun 2019 1X2
17:30
0
0
Yxhults IKHertzoga BK
2.35
4.24
2.51
17:30
2
2
Nora BKSaffle FF
6.30
6.00
1.44