Championships Women

14 Jan 2020 1X2
14 Jan 2020 1X2
14:00
2
3
HC Tornado WomenAgidel UFA Women
7.40
5.65
1.27
15 Jan 2020 1X2
15 Jan 2020 1X2
14:00
2
1
HC Tornado WomenAgidel UFA Women
7.20
5.55
1.31
18 Jan 2020 1X2
18 Jan 2020 1X2
07:00
Vanke Rays WomenAgidel UFA Women
1.57
4.86
3.90
07:00
Biryusa Krasnoyarsk WomenGornyi Women
1.54
4.44
4.54
10:00
5
1
SKIF Nizhny Novgorod WomenDynamo St. Petersburg Women
2.42
4.20
2.39
10:00
4
2
HC Tornado WomenSverdlovskaya Oblast Women
1.02
13.00
27.00
19 Jan 2020 1X2
19 Jan 2020 1X2
07:00
1
4
Vanke Rays WomenAgidel UFA Women
1.86
4.20
3.40
10:00
2
2
SKIF Nizhny Novgorod WomenDynamo St. Petersburg Women
2.25
4.30
2.72
10:00
3
3
HC Tornado WomenSverdlovskaya Oblast Women
1.12
10.00
18.00