Comet Division

06 Jul 2020 1X2
06 Jul 2020 1X2
14:50
2
4
Krasnye KrilyaErshistie Tigry
2.80
5.15
2.05
13:55
3
3
Ershistie TigryLedoviy Desant
2.20
5.20
2.54
13:05
2
4
Krasnye KrilyaStalker Moscow
2.15
5.50
2.38
11:50
4
0
Stalker MoscowErshistie Tigry
2.50
5.30
2.25
10:50
2
0
Ledoviy DesantKrasnye Krilya
2.50
5.05
2.15
00:50
4
6
Zvukovaja AtakaOgnennye Pantery
2.30
4.75
2.10
05 Jul 2020 1X2
05 Jul 2020 1X2
23:50
3
2
Lyutye VepryOgnennye Pantery
2.50
5.50
2.25
22:50
1
5
Zvukovaja AtakaGoryachiye Golovy
2.50
4.88
2.17
16:00
Krasnye KrilyaStalker Moscow
2.40
5.20
2.00
15:50
8
6
Krasnye KrilyaStalker Moscow
2.50
5.30
2.05
14:50
2
3
Ledoviy DesantErshistie Tigry
2.50
5.35
2.15
13:50
6
2
Ershistie TigryStalker Moscow
2.30
5.10
2.47
12:50
2
3
Ledoviy DesantKrasnye Krilya
2.35
5.20
2.41
11:50
1
4
Krasnye KrilyaErshistie Tigry
2.60
5.50
2.00
10:50
6
6
Stalker MoscowLedoviy Desant
2.43
5.35
2.23
01:50
1
2
Goryachiye GolovyOgnennye Pantery
2.20
5.00
2.40
01:00
4
1
Lyutye VepryZvukovaja Ataka
2.44
4.00
2.14
04 Jul 2020 1X2
04 Jul 2020 1X2
23:50
2
4
Zvukovaja AtakaOgnennye Pantery
2.40
5.10
2.15
22:50
2
4
Lyutye VepryGoryachiye Golovy
2.24
5.00
2.40
15:50
5
2
Ledoviy DesantKrasnye Krilya
2.25
5.50
2.54
15:50
Ledoviy DesantStalker Moscow
2.05
5.50
2.50
14:50
1
1
Ershistie TigryStalker Moscow
2.30
5.50
2.20
13:50
0
2
Stalker MoscowKrasnye Krilya
2.15
5.60
2.44
12:50
4
1
Ershistie TigryLedoviy Desant
2.40
5.50
2.24
11:50
1
4
Ledoviy DesantStalker Moscow
2.05
5.50
2.60
10:50
2
7
Krasnye KrilyaErshistie Tigry
2.40
5.50
2.40
01:55
3
2
Zvukovaja AtakaLyutye Vepry
2.10
5.00
2.30
00:50
1
0
Ognennye PanteryGoryachiye Golovy
1.65
3.30
5.50
03 Jul 2020 1X2
03 Jul 2020 1X2
23:50
3
2
Lyutye VepryGoryachiye Golovy
2.74
5.75
1.95
22:50
3
2
Zvukovaja AtakaOgnennye Pantery
2.90
5.55
2.00
15:50
2
6
Ledoviy DesantErshistie Tigry
2.00
6.00
2.55
14:50
7
0
Stalker MoscowKrasnye Krilya
2.40
5.90
2.15
13:50
2
3
Krasnye KrilyaErshistie Tigry
2.10
5.30
2.57
12:50
0
2
Stalker MoscowLedoviy Desant
2.50
5.50
2.05
11:50
3
6
Ledoviy DesantKrasnye Krilya
2.20
5.25
2.33
10:50
2
3
Ershistie TigryStalker Moscow
2.25
5.75
2.15
02:05
0
2
Zvukovaja AtakaGoryachiye Golovy
2.44
5.50
2.20
01:00
5
5
Lyutye VepryOgnennye Pantery
1.65
6.00
10.00
02 Jul 2020 1X2
02 Jul 2020 1X2
23:50
1
5
Ognennye PanteryGoryachiye Golovy
2.25
5.20
2.31
22:50
3
6
Lyutye VepryZvukovaja Ataka
2.27
5.50
2.20
15:50
4
6
Ershistie TigryLedoviy Desant
2.60
5.50
2.10
14:50
2
6
Stalker MoscowKrasnye Krilya
2.80
5.60
2.04
13:50
2
4
Krasnye KrilyaLedoviy Desant
2.05
5.25
2.79
12:50
4
4
Stalker MoscowErshistie Tigry
2.20
5.50
2.33
11:50
2
0
Ershistie TigryKrasnye Krilya
2.70
5.55
1.95
10:50
0
2
Ledoviy DesantStalker Moscow
1.81
5.65
3.10
01 Jul 2020 1X2
01 Jul 2020 1X2
21:50
5
3
Reaktivnye BizonySnezhnye Medvedi
2.00
5.25
2.35
20:55
4
2
Zolotye DrakonyChernye Grifony
2.40
5.00
2.00
20:00
6
4
Snezhnye MedvediChernye Grifony
2.11
5.20
2.65
18:50
2
7
Zolotye DrakonyReaktivnye Bizony
2.55
5.00
2.10