Division 2

12 Gen 2020 1X2
12 Gen 2020 1X2
10:30
1
0
Shahrdari AstaraMes Novin Kerman
1.67
3.58
5.25
10:30
Arvand KhorramshahrEsteghlal Molasani
3.72
3.28
1.95
10:30
Shahrdari HamedanCaspian Qazvin
1.57
3.68
6.60
10:30
2
2
Shahrdari Bandar AbbasPas Hamedan
2.65
3.12
2.58
10:30
Milad MehrFoolad Novin
2.60
3.14
2.63
10:30
1
1
Shahrdari BamChooka Talesh
2.66
3.02
2.65
10:30
1
1
Persepolis GanavehAvalan Kamyaran
2.31
3.10
3.20
10:30
Kheybar KhorramabadAtrak Bojnourd
1.73
3.46
5.30
10:30
2
0
Hafari AhvazShahrdari Mahshahr
2.64
3.06
2.63
10:30
Shahid GhandiShahrdari Fuman
1.36
4.68
9.30
13 Gen 2020 1X2
13 Gen 2020 1X2
10:30
Sardar BukanIranjavan
2.51
3.00
3.00
10:30
0
0
Besat KermanshahNaft Omidiyeh
2.22
3.00
3.40
10:30
1
1
Mes Shahr-e BabakShohada Razakan
2.26
3.08
3.44
19 Gen 2020 1X2
19 Gen 2020 1X2
10:30
Foolad NovinArvand Khorramshahr
1.23
5.75
13.00
10:30
1
0
Avalan KamyaranCaspian Qazvin
1.66
3.54
5.00
10:30
Persepolis GanavehShahid Ghandi
2.90
2.95
2.49
10:30
0
0
Esteghlal MolasaniShahrdari Astara
1.59
3.80
5.50
10:30
2
2
Atrak BojnourdMilad Mehr
1.93
3.56
4.16
20 Gen 2020 1X2
20 Gen 2020 1X2
10:00
1
0
Mes Novin KermanShahrdari Hamedan
2.90
2.80
2.60
10:30
1
0
Chooka TaleshShohada Babolsar
1.60
3.86
6.50
10:30
1
0
Shahrdari MahshahrMes Shahr-e Babak
2.50
2.90
3.11
10:30
2
1
Shahrdari Bandar AbbasShahrdari Bam
2.88
2.99
2.55
10:30
1
1
Naft GachsaranBesat Kermanshah
1.80
3.58
4.80
10:30
0
0
Naft OmidiyehHafari Ahvaz
2.38
3.04
3.03
10:30
1
3
Shahrdari FumanKheybar Khorramabad
8.50
4.20
1.50
10:30
Pas HamedanIranjavan
2.10
3.15
3.52